Canya

Tipus 1: Mitja canya natural tallada
Tipus 2: Canya entera natural

Cosits amb filferro galvanitzat

Teixits de Bruc
C-152 Km 2,4
Sta Coloma de Farners (Girona)
Tel. +34 972 421 472
info@teixitsdebruc.com